Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Do jaké kategorie jednotky požární ochrany jsme zařazeni?
JPO V - jednotka SDH obce s působností zpravidla pro území obce, která ji zřizuje. Jednotka SDH obce uskutečňuje výjezd z místa dislokace od vyhlášení poplachu jednotce do 10 minut, pokud jsou složené výlučně z členů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání.

Jednotka plní následující základní úkoly:
a) požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků; požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření,
b) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech; obsahem záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí,
c) na úseku ochrany obyvatelstva; zejména se podílí na:
1) evakuaci obyvatel,
2) označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
3) varování obyvatel,
4) dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
5) humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití

JSDH obce Bystřec má také zvláštní předurčení v oblasti ochrany obyvatelstva => viz. Předurčenost jednotky SDH obce v oblasti ochrany obyvatelstva

 

Jak svolat hasiče k mimořádné události?
1) zavolat na tel. číslo 150 nebo 112 (zneužití se trestá)
2) kontaktovat některého ze členů jednotky nebo obecní úřad Bystřec
3) pomocí sirény umístěné na hasičské zbrojnici a u obecního úřadu

- Požární poplach - siréna dvakrát "sepne" 25s /10s / 25s - poslech 
- Všeobecná výstraha - siréna desetkrát "sepne" 140s - poslech
- Zkouška sirén - 1. středu v měsíci ve 12.00 nepřerušovaný tón 140s - poslech

zvuk-siren.jpg

 

Co všechno máte sdělit?
1) Co se stalo (např. požár, dopravní nehoda, únik nebezpečných látek)
2) Kde se to stalo (adresa, obec, popřípadě popište okolí)
3) Kdo volá (jméno, číslo telefonu)
4) Upřesňující informace (kolik lidí je zraněno)
- při oznamování zachovejte klid, hovořte srozumitelně a nic neurychlete