Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nahlašování pálení klestí nebo rozdělávání ohňů ve volné přírodě

p3190094.jpg

 

1) Elektronicky

Pálení lze nahlásit  elektronickým formulářem, který najdete na :  https://paleni.izscr.cz/

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

 

2) Telefonem

Pálení lze hlásit  telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje na

tel. 950 570 110.

Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat (např. GPS souřadnice), datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

 

 

 

! ! ! POZOR - Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým ! ! !

 

 

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.

ftg20111024_ostrava_ilustracka_paleni_listi2_denik-380.jpg

V jarních a podzimních měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždějí k požárům trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů

Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne "vyčistit" svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Přispalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru).

Dále jsou povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Navíc dle zákona o PO pro fyzické osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. 

 011745.jpg