Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Začátky závodění, až vysněné trojté vítězství v lize

Sezóna 1997
V obci Bystřec se našla parta mladých hasičů, kteří se již jako děti věnovaly požárnímu sportu a v tomto roce se rozhodly, že se začnou účastnit hasičských soutěží v kategorii mužů, konané v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Tyto začátky byly velmi těžké, neboť vzniklé družstvo na každých závodech sbíralo nové a nové zkušenosti a vybíralo si nováčkovskou daň. Družstvo na soutěže jezdilo s technikou, která se používala pro zásah k ohni. Zúčastnilo se celkem šesti závodů: Černovír, Přívrat, Dolní Třešňovec, Letohrad-Kunčice, Česká Třebová a Lanškroun.· Družstvo se na těchto soutěžích umisťovalo na průměrném patnáctém místě.
Obrazek
        Dolní Třešňovec
 
Obrazek
                                                                        Lanškroun
 
Sezóna 1998
Do druhé sezóny vstoupilo družstvo již s novou požární stříkačkou a hned se to projevilo na výsledcích. Na okrese byla založena "Okresní liga v požárním útoku", která čítala kolem deseti závodů a jejich výsledky se sčítaly do celkového pořadí. Vítězem se stalo družstvo z Nekoře, naše družstvo skončilo v celkovém hodnocení na šestém místě. V tomto roce již družstvo zaznamenalo své první vítězství a to v obci Knapovec s časem 28.40s, na nástřikové terče ( hadice 2 B ). Mezi další úspěchy družstva patří druhé místo na soutěžích v Brandýse nad Orlicí a v Tatenicích a třetí místo v Přívratu. Dále si .družstvo v této sezóně vybojovalo postup z okrskového kola do okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Letohradě. Jako nováček obsadilo čtvrté místo.
Obrazek
        Knapovec

Obrazek
                                                                        Tatenice
 
Sezóna 1999
Na tuto sezónu se již druž-stvo začalo připravovat v zimním období, využíváním místní tělocvičny. Tato zimní příprava se již odrazila na výsledcích družstva v sezóně. Po dalším vylepšení techniky se družstvo naplno vrhlo do závodů Okresní ligy v požárním útoku. V tomto roce se již založilo druhé družstvo ( Bystřec B), které se společně s družstvem Bystřec A zúčastňovalo některých soutěží. Mezi nejlepší výsledky družstva v tomto roce patří vítězství na soutěžích v Lanšperku, Štítech a Lukavici, druhé místo v Přívratu, třetí místo v TateniéÍch a čtvrté místo v České Třebové. Tyto výsledky znamenaly v celkovém hodnocení Okresní ligy konečné šesté místo. Opět se našemu družstvu podařilo postoupit do okresního kola v požárním sportu konaném v Žamberku, kde obsadilo druhé místo.
Obrazek
        Štíty

Obrazek
                                                        noční závody v Přívratu

Sezóna 2000
Do této sezóny jsme vstoupily s úmyslem poprat se o přední umístění ve Velké ceně okresu Ústí nad Orlicí v požárním útoku. Tomuto odhodlání byla podřízena tvrdší zimní příprava, která se opět uskutečnila v tělocvičně. V této sezóně nás již soupeři brali za družstvo, které je schopné vyhrávat soutěže, což se potvrdilo. Družstvo zvítězilo na soutěžích v Přívratu, Brandýse nad Orlicí a Lanšperku. V součtu 58 bodů to stačilo na konečné třetí místo ve Velké ceně. Již se stalo pravidlem, že družstvo vybojovalo postup do okresního kola v požárním sportu, které se konalo v tomto roce ve Vysokém Mýtě. Družstvo zde obsadilo třetí místo.
Tak jak v minulém roce i letos se začalo účastnit soutěží druhé družstvo, které odjezdilo téměř všechny závody Velké ceny a skončilo v celkovém hodnocení na osmém místě.
Obrazek

Sezóna 2001
Tuto sezónu jsme začali velmi dobře a již první závody naznačily, že by to mohlo v konečném hodnocení dopadnout na výbornou. Došlo k do ladění stroje a ustálení sestavy družstva. Začalo se více trénovat a výsledky nenechaly na sebe dlouho čekat. Již po druhém závodu v Černovíře se družstvo ujalo vedení Velké ceny a od této doby před sebe nikoho nepustilo. Na konci sezóny s celkovým součtem 151 bobů s velkým náskokem před ostatními vyhrálo. K tomuto vítězství přispěly tyto výsledky: první místo na soutěži v Černovíře, druhá místa v Dolním Třešňovci, Knapovci, Žamberku a Lanšperku. Za zmíňku v této sezóně stojí vítězství na soutěži v Dolní Libině (okr. Šumperk ), odkud si družstvo přivezlo na jeden rok velký putovní pohár, který byl chloubou naší hasičárny. V okresním kole v požárním sportu ve Vysokém Mýtě družstvo skončilo na třetím místě.
Naše druhé družstvo se účastnilo pouze několika závodů. V tomto roce se sbor rozhodl uspořádat nultý ročník "Bystřeckého poháru", kterého se zúčastnila pozvaná družstva.

Obrazek
        Bystřec

Obrazek
                                                       v klubovně s vítěznými poháry
 
Sezóna 2002
V zimní přestávce došlo ke zranění jednoho z členů družstva, který v předešlém roce patřil k oporám a tak hned na úvod sezóny muselo družstvo řešit, kdo zraněného Jaroslava Osladila na rozdělovači nahradí. Postupu se velmi zodpovědně chopil Pavel Rous a družstvo začalo opět stoupat vzhůru. Po celou sezónu bylo čelo velké ceny vyrovnané a o vítězi, mezi Letohradem a Bystřecí, se rozhodovalo až v posledním závodě v Lanškrouně. O jediný bod, se součtem 136 bodů, družstvo zvítězilo před druhým Letohradem, který měl celkový součet 135 bodů a obhájilo vítězství z předchozího roku. Mezi vítězné závody patřily: Dolní Třešňovec, Lanšperk a Knapovec. Rovněž se družstvo účastnilo okresního kola v požárním sportu v Jablonném nad Orlicí, kde skončilo na čtvrtém místě.
Tak jako loni, tak i v tomto roce se uskutečnil "Bystřecký pohár", který již byl zařazen do jednoho ze závodů Velké ceny okresu Ústí nad Orlicí v požárním útoku. Na krásně připravené trati a s betonovou základnou, který sbor za přispění sponzorů v tomto roce vybudoval, se sešlo 26 družstev mužů a 12 družstev žen.
V této sezóně bylo založeno družstvo dorostu, které skončilo v okresním kole v požárním sportu, které se konalo na stadioně v Jablonném nad Orlicí na druhém místě. Dále se účastnilo závodů jako družstvo Bystřec B a zaznamenalo svého prvního vítězství na soutěži v Lichkově.
Obrazek
         na nové dráze v Bystřeci

Obrazek
                                                  vítězné družstvo
 
Sezóna 2003
Družstvo do této sezóny vstoupilo se snem, pokusit se po třetí v řadě vyhrát velkou cenu a získat tak putovní pohár navždy do svého vlastnictvÍ. Tomuto snu byla od prvopočátku podřízena tréninková příprava. I v tomto roce se družstvo potýkalo se zraněním a muselo řešit otázku náhrady kvalitního člena. Zraněného Josefa Matějku nahradil jeho bratr Jiří, který se své role zhostil na výbornou. Družstvo od prvopočátku atakovalo první příčku a od šestého závodu se usadilo na špici velké ceny. Do konce sezóny do čela nikoho nepustilo a tak vysněný sen se stal skutečností "Zlatý hatlrick". Za zmíňku stojí podotknout, že družstvo do současné doby závodilo se strojem, který byl naposledy upravován v roce 2001 a vůči jiným družstvům ztrácel na výkonu. I s tímto nedostatkem se družstvo vypořádalo. Družstvo obsadilo první místa na závodech v Rybníku a Lichkově, druhá místa v Dolním Třešňovci, Tatenicích a Knapovci a třetí místa v Černovíru a Bystřeci.
Velký podíl na vítězství družstva má i druhé družstvo Bystřec B, které prvnímu družstvu krylo záda a svými výkony odsouvalo soupeře, kteří bodově dotíraly na první družstvo. Svými výkony si zajistilo páté místo ve velké ceně a je velkým příslibem do dalších sezón.
Družstvo dorostu se umístilo na okresním kole v požárním sportu v Jablonném nad Orlicí na třetím místě.
Obrazek